Σε αυτή τη στήλη θα βρείτε τον κατάλογο των παιχνιδιών που έχει κατασκευάσει η οργάνωσή μας, τους κανόνες τους συνοδευόμενους από διάφορα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με την προέλευσή τους, καθώς και τη βιβλιογραφία μας.
Οι πληροφορίες που παραθέτουμε αποτελούν σύνθεση, όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, βιβλιογραφικών αναφορών.
Στόχος μας είναι η ανακάλυψη των παιχνιδιών που προέρχονται από όλο τον κόσμο, για να μοιραστούμε στη συνέχεια τις γνώσεις μας με κάθε ενδιαφερόμενο. Γι’ αυτό το λόγο οι κανόνες των παιχνιδιών που έχουμε κατασκευάσει βρίσκονται στη διάθεσή σας.
Πρόκειται για παιχνίδια αρχαία αλλά και σύγχρονα, από διάφορες χώρες του κόσμου.
Κάποια από αυτά κυκλοφορούν στο εμπόριο ενώ κάποια άλλα δεν έχουν εκδοθεί ποτέ.

Η σειρά σας τώρα να παίξετε!


Διαβάστε τις οδηγίες των παιχνιδιών και προσπαθείστε να τα κατασκευάσετε οι ίδιοι. 
Μερικά από τα παιχνίδια που παρουσιάζονται μπορείτε αρχικά να δοκιμάσετε να τα παίξετε σ’ένα φύλλο χαρτί και αν σας αρέσουν να τα κατασκευάσετε ανάλογα με τα τεχνικά μέσα που διαθέτετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάποια παιχνίδια, προς αποφυγή απομιμήσεώς τους, προστατεύονται από την επωνυμία εταιρειών ή από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όποιοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχουμε για εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να σεβαστούν τη σχετική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που επιβάλλονται σε σχέση με τους δημιουργούς τους.

Η οργάνωσή μας δε φέρει καμία ευθύνη πάνω σε αυτό το θέμα.